LAPPI | POHJOIS-POHJANMAA

TIILIKATOT

YKSITYISET | YRITYKSET | TALOYHTIÖT
Olemme apunasi tiilikattosi korjauksessa, hoidossa ja huollossa

TILAA MIELTÄ TIILIKATON KATTAVA PINNOITUSPAKETTI!

TIILIKATTO

PALVELUMME

Tilaa meiltä kattosi puhdistus, pinnoitus, korjaus, kattoturvatuotteet tai koko pinnoituspaketti, jossa käymme pinnoituksen lisäksi läpi myös pellitykset ja läpiviennit sekä käsittelemme tai vaihdamme laudoituksen sekä uusimme kattoturvatuotteet ja sadevesijärjestelmät.

TIILIKATON PESU JA SUOJA-AINEKÄSITTELY

Puhdistamme ja käsittelemme tiilikattosi huolellisesti sen vaatimilla menetelmillä ja aineilla. Ennen käsittelyä korjaamme vauriot katossa.

TIILIKATON PINNOITUS

Pinnoitamme kattosi ja se saa uuden, upean ulkonäön ja lisää käyttövuosia. Pinnoitus on kustannustehokas tapa siirtää ja parhaimmillaan välttää suurempi remontti lähiaikoina. Käytämme laadukkaita aineita ja oikeanlaisia työmenetelmiä ja välineitä parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

TIILIKATON KORJAUS

Korjaamme tiilikattosi vaurioita ehjää säästäen. Vaurioituneet tiilet kannattaa vaihtaa aina ehjiin, jotta katteen ominaisuudet ja suojaava vaikutus säilyy.
Jätä tarjouspyyntö täyttämällä oheinen kaavake, tai voit myös olla meihin suoraan yhteydessä puhelimitse.
hyödynnä kattava pinnoitus-pakettimme!

Huollettuna tiilikattosi kestää ja kestää

Tiilikatto on oikein asennettuna, säännöllisesti korjattuna, huollettuna ja hoidettuna kestävä ja pitkäikäinen katemateriaali, jonka käyttöikä voi olla 50, jopa 100 vuotta.
On tärkeää huolehtia kuluneen tiilikaton kunnon tarkastamisesta ja tarvittaessa korjata tai uusia se ajoissa. Säännöllinen huolto ja pinnoitteen uusiminen auttavat pidentämään tiilikaton käyttöikää, ylläpitämään sen toiminnallisuutta ja suojaamaan katon rakenteita mahdollisilta vaurioilta.

TIILIKATON TEHDASPINNOITE EI OLE IKUINEN

Suomen olosuhteissa on useita tekijöitä, jotka voivat johtaa tiilikaton heikentymiseen ja vaurioitumiseen, mikä altistaa tiilet lisävaurioille. Tiilikaton säännöllinen huolto, puhdistus ja tarvittaessa uusi pinnoituskäsittely voivat auttaa suojaamaan tiilikattoa ja pidentämään sen käyttöikää vuosikymmenillä. Tiilikaton pinnoitetta voivat heikentää seuraavat tekijät:

SÄÄOLOSUHTEET

Suomessa tiilikatto altistuu hyvin vaihteleville sääolosuhteille, kuten voimakkaalle auringonvalolle, sateelle, tuulelle sekä lumen ja jään vaikutuksille. UV-säteily voi haalistaa ja haurastuttaa pinnoitetta, kun taas vaihtuvat sääilmiöt voivat aiheuttaa mekaanista rasitusta ja vaurioita. Tiilen pinnan kuluessa tiilen sisälle pääsee vettä, joka jäätyessään aiheuttaa pakkasrapautumista, jonka seurauksena tiili voi alkaa murentumaan ja haljeta.

KEMIKAALIT JA SAASTEET

Tiilikaton pinnoite voi altistua myös ilmansaasteille, kuten päästöille ja kemikaaleille, jotka voivat vaikuttaa sen kestävyyteen. Tietyt kemikaalit voivat syövyttää pinnoitetta ja heikentää sen suojaavaa vaikutusta tiilen pinnassa. Lisääntyneet ilmansaasteet laskevat sadeveden pH-arvoa, joka syö tiilen maalipintaa, jolloin maali kuluu tiilen pinnasta nopeammin pois.

FYYSINEN KULUMINEN

Tiilikaton pinnoite voi kulua normaalista kulumisesta ja mekaanisesta rasituksesta. Esimerkiksi jatkuva kävely tai huoltotoimenpiteet katolla voivat ajan myötä kuluttaa pinnoitetta.
Suomen olosuhteissa myös lumimassa voi aiheuttaa vaurioita tiilikaton pinnoitukselle, etenkin jos lumessa on jäätä tai muuta terävää, kuten jääpuikkoja tai oksia. Kun lumimassa kerääntyy katolle, sen paino voi aiheuttaa painetta pinnoitukselle, erityisesti jos pinnoite on jo kulunut tai vaurioitunut.
Pitkään jatkuessaan lumimassa voi myös pitää kosteutta tiilikaton pinnalla, mikä altistaa pinnoitetta kosteuden ja sään vaikutuksille. Kosteus voi ajan myötä heikentää pinnoitetta ja aiheuttaa sen halkeilua, hilseilyä tai irtoamista.

BIOLOGINEN KASVUSTO

Sammal, levä, jäkälä ja muut biologiset kasvustot voivat alkaa kasvaa ja leviämään tiilikatolla ajan myötä, etenkin pinnoitteen ollessa huonokuntoinen. Tiilen pinnalla muhivat kasvustot kuluttavat tiilen pintaa, mutta sen lisäksi kasvuston juuret tunkeutuvat tiilen sisään haurastuttaen sitä lisää ja altistaen tiiltä veden pääsylle, ja sitä myöten pakkasrapautumiselle ja muille riskeille. Ne vaikuttavat myös tiilikaton ulkonäköön.

TIILIKATON HUOLLON, HOIDON JA KORJAUSTEN LAIMINLYÖNTI SAATTAA JOHTAA IKÄVIIN SEURAUKSIIN

Tässä muutamia mahdollisia seurauksia
Suosittelemme tarkistamaan tiilikattosi pari kertaa vuodessa, keväällä talven jälkeen ja kesän jälkeen ennen talvea, jotta mahdolliset ongelmat voidaan havaita ja korjata ajoissa. 

Kattoa kannattaa huoltaa tarpeen mukaan, jotta se säilyttää ominaisuutensa ja kestää pidempään. Tiilikaton pinnoitteella on tärkeä tehtävä ja lukuisia hyötyjä, kuten kosteuden, lian ja sammaleen ehkäiseminen.
Tiilikaton oikea-aikainen huolto
on tärkeää, jotta 
vältetään 
kalliimmat 
huolto- tai 
remontti-kustannukset

VEDEN IMEYTYMINEN JA VUODOT

Tiilet voivat ajan myötä muuttua huokoisiksi, jos niitä ei huolleta. Huokoisuus mahdollistaa veden imeytymisen tiilien sisään. Jos sadevesi tai sulava lumi pääsee tunkeutumaan tiilien läpi, se voi päästä myös katon alapuolisiin kattorakenteisiin ja mahdollisesti myös sisätiloihin aiheuttaen kosteusvaurioita, homeen kasvua sekä rakenteellisia vaurioita.

PAINON LISÄÄNTYMINEN

Kun tiiliin imeytyy vettä, erityisesti rankkasateiden tai sulamisvesien seurauksena, katon paino voi kasvaa merkittävästi. Tämä voi aiheuttaa ylimääräistä kuormitusta kattorakenteille, mikä voi johtaa vakaviin vaurioihin ja pahimmillaan jopa katon sortumiseen.

RAPAUTUMINEN JA HALKEILU

Kosteuden vaikutuksesta tiilet voivat altistua pakkasrapautumiselle. Kun vesi jäätyy tiilien sisällä, se laajenee ja aiheuttaa painetta, mikä voi johtaa tiilien halkeiluun ja irtoamiseen.

SAMMALOITUMINEN JA KASVUSTOT

Kun tiilikatto on huonossa kunnossa, se on alttiimpi sammaloitumiselle ja muiden kasvustojen, kuten levien tai homeen, muodostumiselle. Kasvustot voivat heikentää tiilien kuntoa tunkemalla juurensa huokoiseen tiileen ja vaikuttaa katon toimivuuteen.

KÄYTTÖIÄN LYHENEMINEN

Tiilikatto, jota ei huolleta asianmukaisesti, menettää teknisiä ominaisuuksia, joka lyhentää katon käyttöikää merkittävästi. Pinnoituksen ja säännöllisen huollon avulla tiilikaton käyttöikää voidaan pidentää huomattavasti.

VAIKUTUS ULKONÄKÖÖN JA RAKENNUKSEN ARVOON

Huonokuntoinen pinnoite ja kuluneet tiilet heikentävät katon ulkonäköä, joka vaikuttaa koko talon ilmeeseen. Tämä voi vähentää kiinteistön arvoa ja haitata sen myyntiä, mikäli päätät myydä talon tulevaisuudessa.

PINNOITUSPAKETTI

Tilaa meiltä kattosi puhdistus, pinnoitus, korjaus tai kattoturvatuotteet tai koko pinnoituspaketti, jossa käymme pinnoituksen lisäksi läpi myös pellitykset, laudoituksen käsittelyn, kattoturvatuotteet ja sadevesijärjestelmät.
Tiilikaton kunnon ehostaminen voi edetä esimerkiksi seuraavasti:

1. KATON KUNNON ARVIOINTI

Huoltotoimet alkavat huolellisella tarkastuksella, tämän perusteella pystymme hahmottamaan tarvittavat korjaustoimet ja niiden kustannukset. Tarkastamme esimerkiksi läpiviennit, pinnoitteen kunnon, tiilien kunnon, aluskatteen ja katon rakenteen kunnon. Lisäksi kiinnitämme huomiota myös kattoturvaan, sadevesijärjestelmään sekä kattoa kiertävään räystäslaudoitukseen. Saat korjausehdotukset sekä kustannusarvion. Toteutamme korjaukset ja ehostukset haluamassasi laajuudessa.

2. VUOTOKOHTIEN JA VAURIOIDEN KORJAUS

Ennen pesua korjaamme mahdolliset vauriot ja vuotokohdat katteessa ja läpivienneissä, jotta pesun myötä niihin ei päädy enempää vettä. Ennen pinnoitusta katon rakenteen tulee olla ehjä, mahdolliset rikkinäiset tiilet tulee vaihtaa ehjiin.

3. PUHDISTUS JA PESU

Katto voidaan puhdistaa ilmanpaineella, harjalla tai pestä painepesurilla. Paineen avulla kasvusto saadaan irtoamaan tiilen pinnalta. Painepesuria käyttäessä on tärkeää huomioida, että tiiliä tai niiden kiinnitysjärjestelmää ei vaurioiteta. Huonokuntoiseen tiilikattoon tulee harkiten käyttää painepesua, jotta tiiliä ei vahingoita entisestään. Käytämme kasvuston torjumiseen tiilikatolle soveltuvia valmisteita tarkoin valmistajien ohjeiden mukaisesti. Valmisteet auttavat torjumaan erilaisia kasvustoja, kuten hometta ja sammalta.

4. KUIVATUS

Huokoisen kattomateriaalin on tärkeää antaa kuivahtaa pesun jälkeen kunnolla

5. PINNOITE

Haluttu pinnoite ruiskutetaan vähintään kahteen kertaan valmistajan ohjeiden mukaisesti. Huolellisesti ja oikeaoppisesti tehty pinnoitus suojelee kattoasi esimerkiksi UV-säteilyltä, sateelta, lumelta ja hometta aiheuttavilta mikro-organismeilta. Pinnoite helpottaa katon huolto- ja hoitotoimia, hylkii vettä, sekä vaikuttaa usein merkittävästi rakennuksen ulkonäköön.

6. VIIMEISTELY

Halutessasi maalaamme pensselillä laudoitukset katon väriin sopien tai haluamallasi värillä. Voimme uusia kattoturvatuotteet, sadevesijärjestelmän ja pellittää piiput sekä läpiviennit.

RÄÄTÄLÖIDÄÄN SINULLE SOPIVA PAKETTI!

Miniopas tiilikaton huoltoon

Tiilikatto on kestävä ja kaunis vaihtoehto, mutta se vaatii myös säännöllistä huoltoa.


Varmista kattosi pitkäikäisyys ja tekninen toimintakyky tekemällä säännöllisesti ainakin seuraavat toimet.

Säännöllinen tarkistus

Ota tavaksi käydä tarkistamassa katto aina keväällä lumien sulaessa katolta ja ennen talven tuloa.


Tarkasta katto säännöllisesti vuotovahinkojen, rikkoutuneiden tiilien tai muiden vaurioiden varalta. Tee tarkastus keväällä ja syksyllä sekä rankkasateiden tai myrskyn jälkeen. 

Etsi halkeamia, vaurioituneita tiiliä, irronneita tai puuttuvia tiiliä, saumoja ja muita merkkejä kulumisesta tai vaurioista. Tarkastele tiilien kuntoa ja niiden asentoa katossa. Pahasti sammaloituneet, murenevat tai vinossa olevat tiilet tulee vaihtaa, puhdistaa tai asetella uudelleen, jotta katto suojaa rakennustasi. Tarkista myös kattoturvan, kuten tikkaiden ja lumiesteiden kunto ja kiinnitykset.

Korjaa vauriot heti

Vauriot on tärkeä korjata heti ne huomatessaan, jotta vältyt laajoilta vahingoilta


Jos tiilikattosi on päässyt huonoon kuntoon, sen pelastaminen voi vielä olla mahdollista. Huolellisella pesulla, orgaanisen aineksen hävittämisellä sekä vaihtamalla huonokuntoiset tiilet ja pinnoittamalla katto uudelleen katto voi saada lisää käyttöikää ja uuden ulkonäön.

Jos huomaat rikkoutuneita tai lohjenneita tiiliä, ne tulisi vaihtaa mahdollisimman pian. Varmista, että korvaavat tiilet ovat samanlaisia tai vastaavia alkuperäisen katon kanssa. Vakavammissa tapauksissa tai tarvittaessa voit turvautua ammattilaisten apuun.

Puhdista säännöllisesti

Säännöllisen puhdistuksen yhteydessä voi huomata katolla alkavia vaurioita


Poista lehdet, oksat ja muut roskat katolta ja kouruista. Suosittelemme käyttämään harjaa tai lempeästi virtaavaa vettä. Ole varovainen, mikäli käytät painepesuria tai paineilmaa katon puhdistukseen, jotta et vaurioita tiilikaton tiiliä, pinnoitetta tai niiden kiinnityksiä. Painepesu kuluttaa tiilen pintaa, joten etenkin huonokuntoinen tiilikatto on syytä pinnoittaa uudelleen tämän käsittelyn jälkeen lähiaikoina. Terävät esineet voivat myös rikkoa tiilen pinnoitetta. 

Puhdistuksen ja pesun tarve riippuu ympäristöstä ja katolle aiheutuvasta rasitteesta. Puhdistus tulisi suorittaa vuosittain ja pesu muutaman vuoden välein. Sammal- ja torjunta-ainekäsittelyjä voi tehdä tarpeen mukaan.

Sammaleen ja levän poisto

Sammal ja levä voivat kiinnittyä tiilikattoon tiukemmin kuin esimerkiksi peltikattoon


Tiilikatto voi ajan myötä altistua sammaleelle ja levälle erityisesti kosteissa olosuhteissa. Jos tiilikaton pinnalla on sammalta, voit käyttää sammaleenpoistoainetta tiilikaton suojaamiseksi ja sammaleen poistamiseksi ja kasvun estämiseksi. Noudata aina tuotteen valmistajan käyttöohjeita ja varmista, että valitsemasi tuote sopii tiilikatoille.

Uudelleen pinnoitus

Säännöllinen pinnoitteen huolto ja uusiminen 


Tiilikattoa voidaan pinnoittaa tarvittaessa sen suojaamiseksi ja ulkonäön parantamiseksi. Pinnoitteen valinta riippuu katon kunnosta ja tarpeista. Tämän voit tehdä itse tai tilata työ ammattilaiselta.

Lumikuormien hallinta

Lumi ja jää voivat aiheuttaa katon rasittumista ja johtaa vaurioihin


Lumi ja jää voivat aiheuttaa katon rasittumista ja johtaa vaurioihin. Elämme alueella, jossa usein esiintyy runsaasti lunta, pidä huolta siitä, että katto on asianmukaisesti suojattu. Katon ylikuormittumista tulee välttää. Poista ylimääräinen lumi kolaamalla, lumilapiolla tai harjaamalla varovasti.

Myös lumiesteiden kuntoon tulee kiinnittää huomiota, jotta katon alapuolella oleville tavaroille ja ihmisille ei aiheudu vaaraa. Etenkin keväällä valtava jää- ja lumimassa on painavaa ja voi kerralla katolta valuessa repiä katon rakenteita ja läpivientejä. Lumiesteiden puute aiheuttaa vakavan vaaran lumen rysähtäessä kerralla maahan. Pinnoitettu tiili voi olla liukas, jolloin lumien valuminen ja alas rojahtaminen kerralla on mahdollista.

Lisävinkit

Muista aina turvallisuus liikkuessasi katolla!


Vältä katolla aiheetonta liikkumista, jotta estät vahingot tiilikatteelle ja sen kiinnitykselle.

Varmista, että sadevedet poistuvat kunnolla katolta ja että rännit ja syöksytorvet ovat toimivia ja vapaita tukoksista.

Huolehdi, että ilmanvaihto katon alla toimii asianmukaisesti, jotta kosteus ei pääse kertymään katon rakenteisiin.

Noudattamalla näitä tiilikaton hoitoon liittyviä ohjeita voit huolehtia kattosi perushuollosta ja pidentää sen käyttöikää.

Ja lopuksi.. Ajattele kattoasi ja sen osia kokonaisuutena, jolla on tärkeä tehtävä, jotta rakennuksesi pysyy terveenä ja kuivana. Katon osien toimintahäiriöt saattavat ajan myötä johtaa katon ja koko rakennuksen laajoihin vaurioihin.
ota tavaksi!

Tiilikattotöistä kotitalousvähennystä

Vuonna 2023 saat vähentää omavastuun 100e jälkeen verotuksessa 40% useimmista asuntoon tai loma-asuntoon
teetetyn remontin työn osuudesta. Vähennys koskee työn osuutta, joten esimerkiksi matka-, jäte- ja materiaalikustannuksista ei saa kotitalousvähennystä.

Maksimi vähennysmäärä on 2250e henkilöä kohden, mutta jos tilaat remontin esimerkiksi puolisosi kanssa, myös veroetu tuplaantuu. Lue tarkemmat tiedot suoraan verottajan sivuilta.
Jätä tarjouspyyntö täyttämällä oheinen kaavake, tai voit myös olla meihin suoraan yhteydessä puhelimitse.
Nordic Nibias Oy
Jätä tarjouspyyntö täyttämällä sivuilla oleva kaavake, tai voit myös olla meihin suoraan yhteydessä puhelimitse.
Soita meille
Juha-Matti Aikio
+358 44 337 0303
Ota yhteyttä
info@kattomattinen.fi
info@nibias.fi
Kotipaikka
Tuulenkaato 14 96190 Rovaniemi
Copyright ©2023 Nordic Nibias Oy
Yksityisyys- ja Tietosuoja
Y-tunnus: 3227009-9 | Kaikki oikeudet pidätetään.